Waardeketen

by

De waardeketen van een bedrijf beschrijft de activiteiten binnen en rond een organisatie, die samen een service of product vormen (Johnson & Scholes, 2002:160). Het doel van de waardeketen is te laten begrijpen hoe waarde wordt gecreëerd of verloren gaat. De kosten die de waardecreerende activiteiten met zich meebrengen en de waarde die zij toevoegen aan het product bepalen of er waardevolle producten worden geproduceerd (Johnson & Scholes, 2002:160).

De waardeketen is door Michael Porter geïntroduceerd in Competitive advantage: creating and sustaining superior performance uit 1985 en is tegenwoordig een belangrijk concept in de bedrijfswetenschappen. Porter stelt dat als een organisatie wil overleven en duurzame concurrentievoordelen wil behalen, alle onderdelen uit de waardeketen op een hoog niveau moeten worden gebracht, of een in totaal sterkere waardeketen moeten hebben dan concurrenten (Porter, 1985 in Finne, 1997:475).

De waardeketen bestaat uit twee soorten waardetoevoegende activiteiten: primaire en ondersteunende. Primaire activiteiten bestaan uit activiteiten die direct verbonden zijn aan de kosten van een product of service en bestaan op hun beurt weer uit vijf hoofdactiviteiten. Inbound logistics zijn activiteiten die zich bezighouden met de inkoop, opslag en verkoop van de producten en diensten. Operations zijn alle activiteiten die de grondstoffen omzetten naar het eindproduct. Outbound logistics zijn de activiteiten die te maken hebben met het verzamelen, ontvangen en verspreiden van de producten. Marketing- en salesactiviteiten zijn de handelingen die de klanten bewustmaken van het product en zorgen voor de verkoop hiervan. Serviceactiviteiten zorgen ervoor dat de waarde van de producten gehandhaafd wordt (Johnson & Scholes, 2002:161).

Ondersteunende activiteiten zijn de activiteiten die de effectiviteit en efficiency van primaire activiteiten vergroten. Er zijn vier soorten ondersteunende activiteiten: de infrastructuur van de organisatie, bestaande uit planning, financiën, kwaliteitscontrole enzovoort, het human-resourcebeleid, technologische ontwikkelingen en procurement, het proces om de verschillende grondstoffen te verkrijgen voor de primaire activiteiten (Johnson & Scholes, 2002:161).

Zowel de primaire als de ondersteunende activiteiten zijn aan verandering onderhevig. Met een veranderend industrieel kader zullen de activiteiten zich moeten aanpassen aan de omgeving om de waardecreatie te optimaliseren. In de huidige maatschappij spelen vooral de volgende industriële veranderingen die aanpassing van de activiteiten vergen: toenemende dialoog met de klanten, betere informatiedeling door toenemende transparantie in activiteiten, een gesynchroniseerde productie door de koppeling van de klantwensen met de technologische mogelijkheden, een meer geïntegreerd logistiek systeem door het opkomende thuiswinkelen, duurzaamheid en veranderende bedrijfsculturen (Global Commerce Initiative, 2006:9-10). Verder is de invulling van de waardecreërende activiteiten sterk afhankelijk van het gedrag van de consumenten, veranderingen in de productieketen en veranderingen in de informatiestroom (Global Commerce Initiative, 2006:15-21).

Waardecreatie is in de huidige maatschappij van vergevorderde ICT een belangrijk punt voor concurrentiekracht. Het is van belang snel toegang te hebben tot de geplande informatie die benodigd is voor de optimale invulling van de waardeketen (Mudimigh, Zairi & Ahmed, 2004; 311). Enkele belangrijke voordelen die te behalen zijn door een goede invulling van de waardeketen zijn goede mogelijkheden om het bedrijf te positioneren op de markt vanwege het zichtbaar worden van de sterke punten en zwakke plekken, het verminderen van kosten en het inspelen op de wensen van de klant, een flexibele en sterke relatie met de klant, het verbeteren van de stakeholdersrelaties en kostenvoordelen (Mudimigh, Zairi & Ahmed, 2004:312).

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: