Sponsorship

by

Sponsorship wordt in de managementliteratuur omschreven als ‘een instrument op het gebied van public relations, die contact verschaft met de publieke opinie. De sponsor zal direct of indirect profijt hebben van deze relatie, terwijl de gesponsorde organisatie of individu er financiële steun voor ontvangt’ (Klincewicz, 1998:1103).

De wijze waarop de sponsor profijt heeft van deze relatie, is meestal in de vorm van economische vooruitgang door capaciteitsvergroting als gevolg van naamsbekendheid en de associatie met sociale sponsoring (Klincewicz, 1998:1103). Ook kan sponsoring bepaalde belastingvoordelen opleveren (The Sponsorship Unit, 2008). Bij sponsoring worden zowel de sponsor als de gesponsorde er beter van. Een sponsor investeert hierbij dus uit eigenbelang en niet specifiek uit sociale motieven. Dit is het grote verschil met bijvoorbeeld filantropie en liefdadigheid, waar altruïstische handelingen plaatsvinden om personen die zich in een moeilijke situatie bevinden, te helpen. Als gevolg hiervan is het hierbij belangrijker te weten op welke wijze de middelen door de ontvanger worden ingezet, dan bij sponsorship het geval is (Klincewicz, 1998:1104; ADC Partners, 2008) [zie Filantropie en Liefdadigheid].

De relatie tussen de sponsor en de gesponsorde is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Door de verschillende belangen bij de sponsoring kunnen verschillende vormen van manipulatie ontstaan, te weten: sociaal beïnvloedbare instrumenten, manipulatieve informatie en chantage (Klincewicz, 1998: 1105). Tot de sociaal beïnvloedbare instrumenten behoren methoden van sponsoring die erop gericht zijn het gedrag van de gesponsorde of de sponsor te veranderen door ofwel een ander beleid te voeren, ofwel door de gesponsorde of sponsor het gevoel te geven een wederdienst te moeten verrichten. Manipulatieve informatie bestaat uit informatie van de gesponsorde die zichzelf en zijn activiteiten positiever naar de sponsor overbrengt dan feitelijk het geval is. Chantage kan voorkomen, doordat de gesponsorde mogelijkheden heeft om negatieve berichtgeving over de sponsor naar buiten te brengen (Klincewicz, 1998: 1105).

Er zijn enkele ethische dilemma’s bij sponsoring. Voor een potentieel gesponsorde is het van belang de middelen te krijgen om een project te kunnen uitvoeren of afronden. Niet altijd is het gemakkelijk aan sponsors te komen en zal een keuze gemaakt moeten worden tussen sponsors die wel voldoen aan de waarden van de gesponsorde, maar niet veel kunnen bieden en sponsors die niet voldoen aan de waarden van de gesponsorde, of sponsors te kiezen waar de gesponsorde zich in zijn geheel niet mee kan identificeren, maar die wel veel kunnen bieden (Klincewicz, 1998:1106). Een tweede ethisch dilemma treedt op als bedrijven sponsoring puur gebruiken om het negatieve imago te verbergen (Klincewicz, 1998:1106). Voorbeelden hiervan zijn vliegmaatschappijen en oliemaatschappijen die zich inzetten voor een schoner milieu.

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: