Recycling

by

Recycling is het hergebruiken van grondstoffen of afval, zodat deze nieuwe grondstoffen kunnen vervangen. Het recyclen of hergebruiken van grondstoffen is een oud concept. In de prehistorische tijd was er weinig afval en viel er dus ook weinig te re- cyclen. Alle werktuigen, wapens en dergelijke werden echter, indien mogelijk, gerepareerd en hergebruikt. Daarnaast is men vanaf ongeveer 3000 v.Chr. begonnen met het hergebruiken van verbrandingsstoffen van hout, botten en etensafval als compost. Het eerste bekende voorbeeld hiervan is op het eiland Kreta in de hoofdstad Knossos. Vanaf 2000 v.Chr. is deze vorm van handelen wijdverspreid geworden (Wasteonline, 2004). Pas in de negentiende eeuw n.Chr. komt recycling in opkomst. In het begin van die eeuw heerst armoede waardoor veel mensen genoodzaakt worden de bezittingen die in grote mate waardeloos zijn te verkopen aan anderen. Aan het einde van de negentiende eeuw wordt uitgevonden dat afvalverbranding kan zorgen voor energie opwekking en wordt afval gescheiden in herbruikbare materialen en materialen die alleen geschikt zijn voor verbranding. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw worden op grote schaal flessen, papier en blik gerecycled (Wasteonline, 2004).

Het recyclen van afval heeft diverse economische en ecologische voordelen. Allereerst is een groot voordeel dat het recyclen van materialen de afvalovervloed, die in onze maatschappij heerst, vermindert. Zowel qua hoeveelheid als qua vervuiling worden de vuilnisbelten ontlast. Daarnaast levert recycling een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ook kost het recyclen van producten in veel gevallen minder energie dan het maken van nieuwe producten zou kosten. Als laatste belangrijke voordeel is dat het economisch voordelig kan zijn gebruikte goederen te verkopen, te recyclen en weer door te verkopen. Ook levert dit veel werkgelegenheid op (Grabia- nowski, 2009). De nieuwste trends op het gebied van afvalrecycling zijn de cyclische economie, waar afval vele malen hergebruikt kan worden [zie Cyclische economie], upcycling, waarbij het recyclen van grondstoffen een grondstof oplevert die als gelijkwaardig of als beter kan worden beschouwd dan het te recyclen product [zie Upcycling] en een vergevorderd principe als het gaat om afvalrecycling: Cradle to Cradle (van wieg tot wieg). Dit principe wordt uitgebreid beschreven door de grondleggers van dit begrip, William McDonough en Michael Braungart, in Cradle to cradle: remaking the way we make things uit 2002. Hierbij wordt een complete cyclus uiteengezet waar een product aan het einde van de levenscyclus verdergaat als voedsel voor andere organismen en zo eindeloos door kan worden gerecycled (Webkanaal Cradle to Cradle, 2008) [zie Cradle to Cradle].

Advertenties

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: