Opwarming van de aarde

by

De warmte en energie op aarde is afkomstig van de zon. De zonnestraling wordt voor 30 procent direct weer teruggekaatst door de wolken, kleine stofdeeltjes in de lucht (aerosolen), gassen en het aardoppervlak. De resterende straling wordt geabsorbeerd door het aardoppervlak en de a mosfeer. Uiteindelijk zal ook deze straling weer in het heelal verdwijnen, waardoor er een evenwicht ontstaat tussen in- en uitgestraalde warmte en energie. De straling wordt in de atmosfeer vooral geabsorbeerd door broeikasgassen. De bekendste is CO2, maar ook methaan (CH4), lachgas (N2O) en ozon (O3) zijn broeikasgassen. Deze komen weliswaar minder voor, maar hebben een sterker effect dan CO2. Door de broeikasgassen behoudt de atmosfeer een gemiddelde temperatuur van ongeveer 15°C. Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde gemiddeld -18°C, een klimaat waar de mens niet in zou kunnen overleven (Bresser et al., 2005).

De laatste eeuw is de aarde warmer geworden. De gemiddelde temperatuur op aarde is in de twintigste eeuw met 0,7°C verhoogd. Ook de concentratie broeikasgassen neemt sinds de industriële revolutie toe, door voornamelijk de verbranding van fossiele brandstoffen, productie van cement en ontbossing. De hogere concentraties broeikasgassen veroorzaken een versterkt broeikaseffect, waardoor de aarde verder opwarmt (Bresser et al., 2005).

Het Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) heeft zeer veel onderzoek gedaan naar het klimaat en de veranderingen hiervan. Zij vermeldden in hun laatste klimaatrapport dat het zeer waarschijnlijk is dat de toename van de mondiale gemiddelde temperatuur het gevolg is van de toename van antropogene broeikasgassen, de broeikasgassen die door de mens veroorzaakt zijn. Zij bevestigen dat de toename in temperatuur van de laatste eeuw ten opzichte van de afgelopen duizend tot tweeduizend jaar een ongewoon karakter heeft. Er zijn nu veel sterkere variaties in temperatuur dan ooit is waargenomen (Platform Communication on Climate Change, 2008).

Er wordt door het IPCC verwacht dat de gemiddelde temperatuur op aarde nog verder zal toenemen. Zij hebben verschillende toekomst scenario’s opgesteld die een temperatuurstijging aangeven tot het jaar 2100 tussen de 1,8°C en 4°C. Hierdoor zal onder andere de hoeveelheid zeeijs in de Noordpool afnemen. De watertemperatuur zal stijgen waardoor het minder CO2 op kan nemen, waardoor het broeikaseffect dubbel wordt versterkt. Voor Nederland is vooral de zeespiegelstijging van belang: het IPCC voorspelt een zeespiegelstijging van 18 tot 59 centimeter (Platform Communication on Climate Change, 2008).

Ook heeft de opwarming van de aarde vele gevolgen voor biologische systemen. Bij veel levensgemeenschappen van flora en fauna zijn door de temperatuursveranderingen al effecten waar te nemen. Zo worden er op het noordelijk halfrond veel meer soorten aangetroffen die van nature in zuidelijke, warmere gebieden voorkomen. Tevens begint het voorjaar hier steeds vroeger, dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het eerdere begin van de vogeltrek (Platform Communication on Climate Change, 2007). In Europa zijn hogere sterftecijfers te melden die waarschijnlijk veroorzaakt worden door de toename van het aantal dagen met extreem hoge temperaturen. Ook nemen hier de tropische ziekten, plagen en allergieën toe. Om de klimaatverandering te beperken en de risico’s van de opwarming van de aarde te verminderen zijn er maatregelen nodig. Voorbeelden van het beperken van de klimaatverandering zijn het verminderen van de broeikasgasuitstoot door alle sectoren in de maatschappij en het vergroten van het natuurlijk areaal, zodat CO2 wordt opgenomen. Om te kunnen inspelen op de opwarming van de aarde kan men streven naar duurzame ontwikkeling in kwetsbare gebieden, zodat het aanpassingsvermogen aan de veranderingen zal toenemen (Platform Com- munication on Climate Change, 2007).

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: