Klimaatverandering

by

Klimaatverandering is het langdurig veranderen van het gemiddelde weertype over enkele tientallen jaren, met de daarbij bijbehorende temperatuur, vocht, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag. Ook wordt gekeken naar veranderingen van de hoeveelheid en aard van extremen, zoals hitte golven, periodes van extreme koude, periodes van droogte en zware regenval (KNMI, 2008a; KNMI, 2008b).

Klimaatveranderingen zijn van alle tijden. In het verleden zijn er diverse ijstijden geweest, waarin bij sommigen het klimaat erg snel veranderde. Ook zijn er perioden geweest waarin de wereldtemperatuur hoger lag dan gemiddeld aangenomen mocht worden. Ook in het heden heeft de aarde te maken met een klimaatverandering. In de periode 2001 tot en met 2005 lag de gemiddelde we- reldtemperatuur 0,76°C hoger dan de periode 1850-1899. De temperatuurstijging is hiermee de laatste vijftig jaar zelfs tweemaal zo snel verlopen als in de vijftig jaar ervoor (NODE, 2008) [zie ook Kyoto 1997].

Het klimaat en de klimaatveranderingen hangen voor een groot deel samen met de zonneactiviteit. Hoe actiever de zon is, des te hoger is de temperatuur op aarde. De zon is in de afgelopen jaren zeer actief geweest. Toch lijkt de opwarming van de aarde onevenredig snel te gaan. Onderzoek wijst uit dat de trend van de temperatuur gelijk valt met de trend van het gehalte van CO2 (koolstofdioxide, een broeikasgas) in de lucht. Deze concentratie blijkt, na metingen van CO2-concentraties in ijsmonsters, de hoogste concentratie te zijn van de afgelopen 650.000 jaar (NODE, 2008).

De vraag die aan het eind van de vorige eeuw enorm opkwam was: In hoeverre is het menselijk handelen debet aan het veranderende klimaat? Diverse studies, films en rapporten geven aan dat dit wel het geval is. Vooral de relatie tussen het CO2- gehalte en de toenemende temperatuur op aarde lijkt belangrijk bewijs hiervoor te zijn. Met de toename van de (chemische) industrie komt immers veel CO2 vrij. In 1997 werd in Japan het Kyoto-protocol, een verdrag om in vijf jaar tijd wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen te reduceren tot 5 procent onder het niveau van 1990, ondertekend door de meeste van de westerse landen. Het zou echter nog tot 2005 duren, het jaar dat Rusland het Kyoto-protocol tekende, voordat het verdrag daadwerkelijk in werking zou treden (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2005).

In 2006 werd An inconvenient truth uit- gebracht. In deze film van Al Gore wordt door middel van veel empirisch bewijs getoond hoe het milieu aan het verslechteren, en het klimaat verder aan het veranderen is. Ook worden onderzoeksresultaten getoond die weergeven wat er met de aarde gebeurt als de huidige trends zich doorzetten. Enkele gevolgen zouden zijn het verdwijnen van de poolkappen met daarmee een stijging van de zeespiegel, meer neer- slag, grotere tornado’s en op bepaalde plaatsen extreme droogte. Onder andere door de werking van het Kyoto-verdrag is men in de westerse wereld op velerlei manieren bezig met het ontwikkelen van milieuvriendelijke productiemethoden, om hiermee te voorkomen dat de temperatuur op aarde wereldwijd verder toeneemt. Nadat de overheden zich hier primair mee bezig hielden, zijn nu ook de individuele ondernemers bezig van milieuvriendelijk zijn een speerpunt te maken en hiermee concurrentievoordelen te verkrijgen. Het tegengaan van klimaatveranderingen is een belangrijk thema in zowel maatschappelijk verantwoord ondernemen als duurzaamheid.

 

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: