ISO 9000

by

In 1979 is er een comité opgericht om een ISO-standaard voor kwaliteitsmanagement te ontwikkelen. Hierin namen tachtig landen deel. Zij baseerden de stan- daard onder andere op bestaande nationale richtlijnen uit bijvoorbeeld Groot-Brittan- nië (BS 5750), Canada en Japan (Interna- tional Organization for Standardization, 2008).

De ISO 9000-standaard bestaat uit een aantal normen dat aanwezig moet zijn in een organisatie om een bepaald kwaliteits- niveau te garanderen. Deze ISO-norm is voor alle soorten bedrijven toepasbaar en daardoor vrij algemeen van aard. De norm bevat voornamelijk normen voor de techni- sche component van kwaliteit, procedures en processen. De belangrijkste standaar- den binnen de 9000-serie zijn de standaar- den ISO 9000, ISO 9001 en ISO 9004. ISO 9000 geeft de grondbeginselen en begrippen voor een kwaliteitssysteem aan. In deze standaard worden er acht principes vooropgesteld die een organisatie, die door middel van ISO 9000 de kwaliteit wil waarborgen en verbeteren, dient toe te passen. De principes zijn: klantgerichtheid, leider- schap, betrokkenheid van de medewerkers, procesbenadering, systeembenadering, continue verbetering, benadering op ba- sis van feiten en het creëren van een win- winrelatie met de leveranciers (Matheus, Struyven & Vanhoren, 2003).

ISO 9001 geeft de eisen weer die beoordeeld worden wanneer de organisatie het kwaliteitssysteem wil laten certificeren. De eisen zijn opgedeeld in vier secties, namelijk directieverantwoordelijkheid, management van middelen, procesmanagement en meting, analyse en verbetering. Hierin komt de Deming-cirkel van Plan-Do-Check-Act terug. Met de Deming- cirkel wordt de nadruk op continue verbetering gelegd. Een aanvulling op de ISO 9001 is de ISO 9004, die dieper ingaat op de prestatieverbetering van het kwaliteitssysteem. Deze standaard legt de nadruk op de kosten, risico’s, de tevredenheid van belanghebbenden en de prestaties van de organisatie.

Voordelen van het ISO-kwaliteitsmanagementsysteem zijn onder andere het zorgen voor een duidelijke organisatie, zorgen voor een positieve invloed op de communicatie en daardoor kostenreductie, het garanderen van een bepaalde kwaliteit, een betere implementatie van opleidingen en het vergroten van de motivatie van medewerkers om mee te werken aan het veranderingsproces. Externe voordelen van ISO 9000 zijn het erkennen van een status van een organisatie en de bijdrage aan de interactie tussen bedrijven. Nadelen van het kwaliteitsmanagementsysteem van ISO 9000 zijn het vele papierwerk (aan procedures en procesbeschrijvingen) dat het systeem met zich meebrengt en de vermindering van flexibiliteit. Ook is ISO 9000 minder geschikt voor dienstverlenende bedrijven, omdat deze ISO-norm van oorsprong op de industrie was gericht (Matheus et al., 2003). In 2008 heeft een revisie van de ISO 9000-norm plaatsgevonden, voornamelijk om de norm beter toepasbaar te maken voor het midden- en kleinbedrijf en om de documentatie beter op de organisaties af te kunnen stemmen (International Organization for Standardization, 2008).

Advertenties

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: