ISO 14000

by

De ISO 14001-norm specificeert eisen voor milieuzorgsystemen om een organisatie in staat te stellen een beleid en doelstellingen te formuleren waarbij rekening wordt gehouden met eisen vanuit wet- en regelgeving en informatie over belangrijke milieueffecten. De norm heeft betrekking op de milieuaspecten die verbonden zijn met de activiteiten, producten en diensten en die het bedrijf kan beheersen en waarop zij invloed uit kan oefenen. Het doel van deze standaard is om de belasting van het milieu te verminderen door de verbetering van milieuprestaties van organisaties door middel van een milieuzorgsysteem (Freijzer, 2001).

De voorloper van de ISO 14000- standaard is de BS 7750, de eerste norm voor milieuzorgsystemen, vastgesteld door het Britste standaardinstituut (BSI). Deze norm had veel verwantschap met de ISO 9000-norm voor kwaliteit (Gijtenbeek & Braakhuis, 1995). In 1991 zijn de eerste plannen voor een International Organization for Standardization (ISO) milieuzorgsysteem op gang gekomen doordat het Business Council for Sustainable Development naar ISO-normen voor milieuprestaties vroeg. Na de oprichting van een adviesgroep en werkgroep is er in 1994 een concept van ISO 14000 op tafel gelegd. Sinds 1996 is deze ISO-normering voor milieuzorgsystemen van kracht.

ISO 14000 staat voor een serie vrijwillige ISO-normen die bedrijven handvatten biedt voor de beheersing en verbetering van milieuaspecten binnen de bedrijfsvoering. Het belangrijkste onderdeel is de ISO 14001 die de certificering van een milieuzorgsysteem beschrijft. Andere belangrijke normen zijn ISO 14004, 14010, 14011 en 14012 die richtlijnen bevatten voor respectievelijk het ontwikkelen en implementeren van milieuzorgsystemen, milieuauditing, auditprocedures en kwalificatiecriteria voor auditeurs. De standaard bevat geen specifieke eisen met doelen en resultaten maar juist procedures om zelf doelen te stellen en daaraan te kunnen voldoen (Gijtenbeek et al., 1995; Freijzer, 2001; Viadiu, Fa & Saizarbitoria, 2006).

Een van de voorwaarden van ISO 14001 is dat een organisatie streeft naar het continu verbeteren van milieuprestaties en het altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. De norm is opgesteld volgens het Plan-Do-Check-Act-principe, ook wel de Deming- cirkel genoemd. Met de Deming-cirkel wordt de nadruk op continue verbetering gelegd. Doordat dit ook de basis is van ISO 9000, kan het milieumanagementsysteem volgens ISO 14000 gemakkelijk aan het kwaliteitssysteem volgens ISO 9000 worden gekoppeld, zodat het bedrijf een geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem krijgt. Wanneer de MVO- standaard ISO 26000 van start gaat, kan bovenstaand systeem aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gekoppeld worden, waardoor bedrijven die al ISO 14000 gecertificeerd zijn, het milieu- aspect van MVO kunnen uitwerken. De standaard is toepasbaar op allerlei soorten organisaties en voor alle niveaus binnen de organisatie. Alleen wanneer alle niveaus betrokken worden bij het implementeren en uitvoeren van een milieuzorgsysteem, zal het systeem effectief zijn om milieuprestaties en kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen (Heida, 1997).

In 2004 is de ISO-standaard aangepast, zodat deze beter is afgestemd op de ISO 9001-kwaliteitsnorm en er meer nadruk wordt gelegd op het ketenkarakter [zie ook Levenscyclusanalyse].

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: