Duurzame maatschappij

by

Om het begrip duurzame maatschappij te kunnen verklaren is het van belang goed te weten wat het begrip duurzaamheid inhoudt. Duurzaamheid komt neer op ‘het voorzien in de behoeften van nu, zonder de economische, ecologische en sociale gevolgen het vermogen van toekomstige generaties in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen’ (World Commission on Environment and Development, 1987) [zie ook Duurzaamheid].

Een duurzame maatschappij is een maatschappij die in voldoende mate aan de definitie van duurzaamheid kan voldoen. Dit wordt niet alleen bereikt met maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat primair op het handelen van, binnen en tussen organisaties gericht is. Een maatschappij bestaat uit meer dan alleen bedrijven. Ook andere actoren kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Duurzaamondernemen.nl geeft een duurzame maatschappij als volgt weer: ‘Er zijn drie handelingen, te verrichten door alle actoren in de maatschappij: duurzaam besturen, duurzaam consumeren en duurzaam ondernemen. Bedrijven, overheden en consumenten beïnvloeden elkaar als het gaat om de mogelijkheden om duurzaam te kunnen opereren. Daarom moeten alle drie de actoren zich inzetten voor duurzaam handelen en voor zover mogelijk het beleid op elkaar afstemmen, zodat een duurzame maatschappij ontstaat’ (Duurzaamondernemen.nl,2009).

Een opkomend principe om een duurzame maatschappij te ondersteunen is het Cradle to Cradle-principe dat ontwikkeld is door McDonough en Braungart, de auteurs van Cradle to cradle: remaking the way we make things uit 2002. Hierin worden producten samengesteld die geen stoffen bevatten die niet te recyclen zijn. Elke stof zou op deze manier hergebruikt kunnen worden, waardoor uitputting van natuurlijke hulpbronnen niet meer hoeft plaats te vinden [zie Cradle to Cradle]. Daarnaast leveren alternatieve energiebronnen zoals zonne-, wind- en waterenergie grote winst op op het gebied van duurzaamheid.

Een belangrijke vraag waarover gespeculeerd wordt is of een duurzame maatschappij überhaupt zou kunnen bestaan. Er is een verschil in visie wat wenselijk is om in te leven en wat voldoende is om voor toekomstige generaties in stand te houden (Venselaar, 2005:13). Daarnaast zijn er groepen mensen die vooral het eigenbelang willen nastreven, en mensen die een andere kijk op de toekomst en het bereiken van deze toekomst hebben. Tenslotte, waarschijnlijk het meest belangrijke, is dat het voldoen aan de menselijke behoeften vaak irrationeel is. Psychologisch en sociologisch lijkt dit het grootste probleem te zijn om een duurzame maatschappij te creëren. Het gedrag van de mens lijkt van nature onduurzaam te zijn. Bovendien is dit moeilijk te veranderen gedrag (Venselaar, 2005:36). Als men prettig wil leven, zal de mens zich niet keer op keer afvragen wat de meest duurzame beslis- sing is en daarom vaak niet op de meest duurzame manier handelen.

Advertenties

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: