Cradle to Cradle

by

Pas de laatste paar jaar is het concept Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) veel onder de aandacht gekomen, terwijl het concept al in de jaren tachtig is ontstaan. Het kwam voor het eerst naar voren in de visie van Stahel. Hij gaat ervan uit dat de huidige economie een lineaire economie is waarin producten maar een relatief korte levensduur hebben. In deze economie wordt niet nagedacht over het efficiënter en effectiever omgaan met de producten en de materialen van een product, opdat de levensduur ervan wordt verlengd of zelfs oneindig is. Dit vindt men wel terug in een cyclische economie. Hierin wordt ervan uitgegaan dat producten niet worden ontwikkeld om toe te werken van cradle to grave (van wieg tot graf — het afdankmoment), maar juist van cradle to cradle: het kunnen blijven gebruiken van de producten en materialen. Dit is volgens Stahel veel succesvoller dan de huidige lineaire productie-economie (Product Life In- stitute, 2008). De scheikundige Braungart had dezelfde ideeën als Stahel. Ook hij promootte een andere manier van omgaan met grondstoffen en materialen. Door de samenwerking van Braungart en designer McDonough werd het concept Cradle to Cradle verder in praktijk gebracht. Zij zagen het conflict tussen industrie en milieu als een groot ontwerpprobleem. Het vergt een nieuwe systematiek van het ontwerpen van technische processen en industriële productie om Cradle to Cradle te bereiken. Zij noemen dit de next industrial revolution. Door producten zo te ontwerpen dat ze kunnen worden hergebruikt, wordt de productie efficiënter en wordt er een cyclische economie gecreëerd [zie Cyclische economie].

Cradle to Cradle gaat verder dan recycling. Bij recycling wordt er, wanneer het product wordt afgedankt, pas gekeken wat er nog meer mee gedaan zou kunnen worden. Dan zijn er veel mogelijkheden al niet meer mogelijk, gaat de kwaliteit achteruit en zal het uiteindelijk toch als afval worden weggegooid [zie Recycling]. Bij Cradle to Cradle wordt er vanaf het ontwerp al rekening gehouden met de afdankfase, zodat er nog vele mogelijkheden zijn om het product op een andere manier te gebruiken en hergebruiken en blijft de kwaliteit van het materiaal behouden (McDonough & Braungart, 1998). Er worden alleen niet-schadelijke en volledig recyclebare grondstoffen gebruikt.

Het ontwerpen aan de hand van het Cradle to Cradle-concept kan vergeleken worden met de grondstoffenkringloop van de natuur. Wanneer een boom zijn bladeren verliest, zullen deze door micro-organismen worden verteerd tot grondstoffen die de boom zelf weer kan gebruiken als voedingsbron. Producten die door mensen gemaakt zijn, zouden in eenzelfde soort kringloopproces ook kunnen fungeren als nieuwe grondstoffen. Deze grondstoffen moeten zo zijn ontworpen, dat ze kunnen worden teruggebracht in de grondstoffenkringloop, zonder dat deze kwaliteit verliezen. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste komt er geen gevaarlijk afval vrij en ten tweede hoeven er geen nieuwe grondstoffen te worden gebruikt. Het Cradle to Cradle-concept wordt door deze kringloop daarom ook wel het ‘afval is voedsel’-concept genoemd (McDonough & Braungart, 1998).

Cradle to Cradle wordt in verschillende landen toegepast. Er is veel publiciteit voor dit onderwerp in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Spanje en de Verenigde Staten is een aantal projecten gaande (McDonough & Braungart, 2008). Een product kan door McDonough en Braungart gecertificeerd worden als een Cradle to Cradle-product. Zowel het product als het productieproces moet dan voldoen aan een aantal eisen, zodat een geheel duurzame levenscyclus ontstaat.

 

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: