Aandeel

by

Een stake is een al dan niet financieel aandeel in een organisatie. In het jaar 1602 werd door de VOC als eerste een Naamloze Vennootschap opgericht met een in aandelen verdeeld kapitaal (VOC Kenniscentrum, 2008). Het doel van het uitgeven van deze aandelen was in eerste instantie primair het bij elkaar krijgen van een investeringskapitaal. Aandeelhouders hadden in het begin alleen recht op dividend, zonder dat de gezamenlijke eigenaren invloed hadden op de gang van zaken van de onderneming. Van latere tijd dateert dat aandeelhouders ook daadwerkelijk invloed kregen op de beleidsvorming van de onderneming. De code-Tabaksblat, in werking gesteld in 2004 (Commissie Corporate Governance, 2003:36), stelt ondernemingen verplicht aandeelhouders ten minste door middel van stemmen te laten participeren in het beleidsvormings- proces [zie ook Code-Tabaksblat].

Aandeelhouders zien graag dat de organisatie goed presteert in de vorm van winst. Immers, bij een hogere winst krijgt de aandeelhouder meer dividend uitbetaald. In deze visie, het shareholder perspective, met name geïllustreerd door Friedman (1970) en Rappaport (1986), neemt het begrip winst dan ook een centrale plaats in. Aangezien aandeelhouders eigenaar zijn van de organisatie en slechts geld uitgekeerd willen zien, zullen andere doelen naar de achtergrond verdwijnen. Friedman (1970) geeft in zijn betoog aan dat de maatschappij het meest gebaat is bij het shareholder perspective. Als iedere organisatie het eigenbelang nastreeft en marktgebaseerde relaties onderhoudt tussen het bedrijf en alle stakeholders, werkt het marktmechanisme optimaal en zal de welvaart van de maatschappij worden gemaximaliseerd.

Met het toenemen van de bewustwording van het milieu ontstond een verschuiving van het shareholdersperspectief naar het stakeholdersperspectief. Stakeholders kunnen het beste gezien worden als belanghebbenden. Het gaat hier niet alleen om economische belanghebbenden (aandeelhouders), maar ook om andere belanghebbenden, zoals leveranciers, klanten, milieugroeperingen enzovoort. Dit perspectief gaat uit van het feit dat elke stakeholder die invloed heeft op de organisatie, gezien moet worden als een factor die het recht heeft te vragen dat de organisatie werkt binnen het kader dat deze stakeholder wenst. In het stakeholder perspective moet een organisatie dan ook niet meer gezien worden als een instrument om aandeelhouders tevreden te houden, maar als een coalitie tussen verschillende belangheb- benden. Door de verschillende stakeholders worden meer maatschappelijke wensen zoals goede omstandigheden op het gebied van gelijkheid, lonen, arbeid, management, expertise, onderdelen en service op de kaart gezet. Deze maatschappelijke wensen zullen onderdeel van het organisatiedoel moeten worden om de stakeholders tevreden te houden. De maatschappelijke doelen en tevredenheid van de stakeholders zullen bijdragen tot het bereiken van economisch succes (Freeman & Reed, 1983) [zie ook Stakeholdertheorie].

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: